Luistelukoulu

Tällä kaudella luistelukoulua ei järjestetä

HELSINGIN TYÖVÄEN LUISTELIJAT järjestää 5-10 -vuotiaille lapsille kaksi erillistä

seuraamme edustaneen pikaluistelija Mika Poutalan nimeä kantavaa luistelukoulua Oulunkylän

tekojääradalla

 Mika Poutalan luistelukoulun aikataulut ovat:

Tiistai:

Lauantai:

luistelukouluista voit valita joko tiistain tai lauantain.

Luistelukoulun hinta on 40 € sisältäen 4 opetuskertaa.

Ilmoittautumiset Mika Poutalan luistelukouluun

mennessä: HTLluistelukoulu@gmail.com

Ilmoittautumisessa tarvittavat tiedot: Luistelijan nimi, syntymäaika/ikä,

huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä kumpaan

luistelukouluun lapsi haluaa osallistua.

Luistelukouluun otetaan max 14 oppilasta per luistelukoulu.

Luistelukoulun järjestäjä ei ole vakuuttanut luistelukouluun osallistuvia.

Pakkasraja on -15C ja sen ylittyessä vanhempia tiedotetaan

tekstiviestillä. Opetuskerran peruuntuessa, vuoro siirtyy viikolla eteenpäin eli

luistelukoulu jatkuu viikon pidempään. Luisteluvuorolle saa kovalla

pakkasellakin mennä, mutta opetusta ei ole.

Mika Poutalan luistelukoulun järjestää:

Helsingin Työväen Luistelijat, HTL https://www.htl.fi/

 

Mika Poutala ei toimi luistelukoulun vastuuopettajana, mutta tulee tervehtimään

koululaisia luistelukoulun aikana.